Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

 

1. Phạm vi thu thập

LATOYS thu thập dữ liệu bao gồm: Họ tên, email, và điện thoại mà khách hàng cung cấp khi đăng ký tài khoản trên website latoys.vn. Ngay sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được mail xác nhận đăng ký thành công, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử đụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. 

2. Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin

LATOYS sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

- Cung cấp dịch vụ đến khách hàng

- Gửi thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và LATOYS

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

- Liên lạc và giải quyết các phát sinh với khách hàng trong trường hợp cần/đặc biệt

- Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại latoys.vn

- Camoi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng được bảo mật trên máy chủ của LATOYS.

4. Thông tin của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ khách hàng

LATOYS

Hotline: 0964 964 964
Email: latoys@ansinh.vn

5. Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng đăng nhập vào tài khoản để thể kiểm tra, cập nhật  thông tin cá nhân của mình. Trong trường hợp lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba, khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến LATOYS. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm xác nhận lại thông tin, trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi mục, bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

LATOYS cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của latoys.vn. Chỉ khi khách hàng đồng ý thì việc thu thập, sử dụng thông tin của khách hàng mới được thực hiện, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chúng tôi cam kết:

- Không tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ phía khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong trường hợp bất khả kháng, máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu khách hàng, latoys.vn sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý và thông báo cho khách hàng được biết.

- Mọi thông tin giao dịch của khách hàng bao gồm: hóa đơn, chứng từ v.v sẽ được bảo mật tuyệt đối